top of page

Avís Legal

DADES GENERALS

 

La present pàgina web pertany a:

C.D.I. IMAGINE, S.L.
B-61537668
Carrer València, 223
08007 Barcelona

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

L'informem que les seves dades personals seran tractades per C.D.I. IMAGINE, S.L., com a responsable del tractament, durant el temps estrictament necessari per tal de poder atendre la seva sol·licitud de forma adequada i enviar-li informació que pogués ser del seu interès. Aquests no seran cedides a tercers fora de per complir amb aquesta finalitat o aquelles cessions previstes en la legislació vigent.
Les dades marcades amb * són obligatoris i necessaris per poder atendre a la seva sol·licitud i vostè és responsable únic que aquests siguin veraces i es troben actualitzats, i de les conseqüències que de la manca d'aquesta es derivin.
Tota la informació que ens faciliti serà tractada de forma confidencial, estant tot el personal obligat a guardar el degut secret i confidencialitat sobre el seu contingut, de conformitat amb el Reglament UE 679/2016 de Protecció de dades de caràcter personal i normativa vigent aplicable.
Les seves dades es trobaran informatitzats en les pròpies instal·lacions, aplicant totes les mesures de seguretat a l'abast del centre per salvaguardar la confidencialitat dels mateixos. No es transferiran sense el seu consentiment ni es trobaran allotjats en plataformes i mitjans de tercers països.

Podrà exercir el seu dret d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació i portabilitat de les seves dades personals mitjançant escrit motivat, adjuntant còpia del DNI a info@imaginebarcelona.com, indicant en l'assumpte "LOPD" oa la direcció del Centre, i en cas de disconformitat amb el tractament de les seves dades podrà presentar la corresponent reclamació davant l'autoritat competent.

 

ÚS I ACCÉS

 

L'usuari queda informat que l'accés als continguts de la present web i la sol·licitud d'informació no suposa de cap manera, l'inici d'una relació negocial amb C.D.I. IMAGINE, S.L., tot i això justificarà el tractament de les seves dades per a aquesta finalitat

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

 

Els drets de propietat intel·lectual del contingut de la pàgina web, el seu disseny gràfic, imatges i textos són titularitat de C.D.I. IMAGINE, S.L., i per tant, queda prohibida la seva reproducció, comunicació, publicació, o distribució, excepte consentiment exprés del seu titular.

 

CONTINGUT I HIPERENLLAÇOS

 

El titular es reserva el dret a utilitzar, modificar o eliminar sense previ avís la informació continguda en la pàgina web.
El titular no assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en webs de tercers a les que es pugui accedir per enllaços des de la pàgina web.
La utilització de la Web com hiperenllaç a webs de tercers requerirà del consentiment previ d'C.D.I. IMAGINE, S.L.

 

LEGISLACIÓ

 

Amb caràcter general, qualsevol controvèrsia sorgida a través de l'ús de la pàgina web es sotmetrà a la legislació i jurisdicció espanyola i / o autonòmica.

bottom of page